Generator numeru rachunku bankowego i druku opłaty za egzamin

Każdy klient Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego.
Po wypełnieniu poniższego formularza wygenerowany zostanie druk wpłaty, na którym naniesione zostaną wszystkie dane łącznie z Państwa indywidualnym numerem rachunku bankowego. Będzie on użyteczny również w przypadku konieczności dokonywania opłat za egzaminy w przyszłości.
Wprowadzone dane wykorzystane zostaną jedynie w celu wygenerowania przez formularz numeru konta bankowego oraz druku opłaty.
Żadne dane wprowadzone do formularza nie będą zapisane ani przetwarzane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie.
Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność danych podawanych w trakcie wypełniania formularza.
PESEL:
Nie posiadam numeru PESEL
Data urodzenia[dd-mm-rrrr]:
Numer paszportu lub karty pobytu:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Rodzaj:
teoria+praktyka
teoretyczny
praktyczny
Kategoria:
A
A1
A2
AM
B
B+E
B1
C
C+E
C1
C1+E
D
D+E
D1
D1+E
T
Jestem osobą niepełnosprawną