B.R.D.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie
prezentuje film edukacyjny "Technologiczni Zoombie"

Film WORD w Koninie - Technologiczni Zoombie - naciśnięcie na link powoduje pobranie filmu
(mniejsza jakość - wielkość około 700MB)

Film WORD w Koninie - Technologiczni Zoombie - naciśnięcie na link powoduje pobranie filmu
(wyższa jakość - wielkość około 1.5GB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie
prezentuje film edukacyjny "Bezpiecznie z Agatką"

Film WORD w Koninie - Bezpiecznie z Agatką - naciśnięcie na link powoduje pobranie filmu
(mniejsza jakość - wielkość około 700MB)

Film WORD w Koninie - Bezpiecznie z Agatką HD - naciśnięcie na link powoduje pobranie filmu
(wyższa jakość - wielkość około 2GB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o Turniejach BRD w roku szkolnym 2021/2022

Informujemy, iż w roku szkolnym 2021/2022 przywrócona zostaje organizacja Turniejów BRD:

 • Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych, szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,

 • Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Regulaminy Turniejów znajdują się pod poniższym linkiem https://pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje

Sugerowany termin zakończenia poszczególnych etapów turnieju:

OT BRD dla Szkół Podstawowych:

a) eliminacje szkolne – 15.04.2022r.

b) eliminacji gminnych (miejskich) – 25.04.2022r.

c) eliminacji powiatowych – 13.05.2022r.

OMTM dla Szkół Ponadpodstawowych:

a) eliminacje rejonowe, powiatowe – 30.04.2022r.

Finał Wojewódzki OT BRD dla Szkół Podstawowych odbędzie się na terenie:

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wlkp.

Rogoźno ul. Seminarialna 16 (WORD Poznań)

dnia:18.05.2022 r. Środa (rejestracja 8:30 – 10:00)

Finał Wojewódzki OMTM dla Szkół Ponadpodstawowych odbędzie się na terenie:

Sali Wiejskiej” Mochy ul. Wolsztyńska 6

dnia: 27.05.2022 r. piątek (rejestracja 9:00 -10:00)

 

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych

W dniu 10 maja 2022r. (wtorek) o godz. 9:00 na terenieWojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie przeprowadzone zostaną eliminacje powiatowe dla powiatu konińskiego i miasta Konina Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych.

Termin zgłaszania drużyn przez gminy powiatu konińskiego oraz poszczególne szkoły funkcjonujące na terenie miasta Konina, upływa dnia 6 maja 2022r. (piątek).

Zgłoszenia proszę przesyć fax. 63 240 20 22 lub e-mail: brd@word.konin.pl.

Eliminacje powiatowe - POWIAT TURECKI

Eliminacje powiatowe w celu wyłonienia drużyn (po jednej z każdej grupy wiekowej) reprezentujących powiat turecki w Finale Wojewódzkim, odbędą się 9 maja 2022 r. (poniedziałek ) o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie (powiat turecki).

Eliminacje powiatowe - POWIAT KOLSKI

Eliminacje powiatowe w celu wyłonienia drużyn (po jednej z każdej grupy wiekowej) reprezentujących powiat kolski w Finale Wojewódzkim, odbędą się 12 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie (powiat kolski).

 

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów Szkół Ponadpodstawowych

W dniu 28 kwietnia 2022r. (czwartek) o godz. 9:00 na terenieWojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie przeprowadzone zostaną eliminacje powiatowe dla powiatu: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego oraz miasta Konina Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów Szkół Ponadpodstawowych.

Termin zgłaszania drużyn, upływa dnia 25 kwietnia 2022r. (poniedziałek).

Zgłoszenia proszę przesyć fax. 63 240 20 22 lub e-mail: brd@word.konin.pl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie w 2021 roku organizował lub współorganizował m.in. następujące imprezy i konkursy oraz wykonywał inne zadania:

 1. Udział w festynie „Bezpieczeństwo na wsi” organizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarna w Polichnie oraz Koło Gospodyń Wiejskich „NIEZAPOMINAJKA” . Zakup nagród w konkursie, przekazanie materiałów poprawiających bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży.
 2. Organizowanie zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży (zajęcia teoretyczne i praktyczne symulator zderzeń). przekazanie materiałów poprawiających bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży
 3. Europejski Tydzień Mobilności, akcja pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.) Mobilne Miasteczko w Szkole Podstawowej nr 1 w Turku oraz w Szkole Podstawowej nr w Słupcy. Zakup nagród w konkursie, przekazanie materiałów poprawiających bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży.
 4. Współorganizacja XXXVI Bursztynowego Rajdu Rowerowego zorganizowanego przez PTTK Oddział w Koninie. Zakup nagród w konkursie, przekazanie materiałów poprawiających bezpieczeństwo.
 5. Zapnij pasy! Poczuj uścisk bezpieczeństwa". Akcja profilaktyki KPP Turek i WORD Konin. przekazanie materiałów poprawiających bezpieczeństwo.
 6. Współorganizacja konkursu dla dzieci szkół podstawowych z Gminy Rychwał dotyczących wiedzy z przepisów ruchu drogowego. Zakup tablic informacyjnych oraz roweru jako głównej nagrody w konkursie. Przekazanie materiałów poprawiających bezpieczeństwo
 7. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły” – profilatyka BRD z wykorzystaniem mobilnego miasteczka ruchu drogowego dla uczniów ze szkół gminnych w gminie Kazimierz Biskupi . Zakup nagród rzeczowych, przekazanie materiałów poprawiających bezpieczeństwo.
 8. Piknik Konińskiego Pyrka. „Bezpieczeństwo w drodze do szkoły” – profilatyka BRD z wykorzystaniem mobilnego miasteczka ruchu drogowego dla uczniów ze szkoły SP9 w Koninie. Przekazanie materiałów poprawiających bezpieczeństwo.
 9. Konkurs "Jesień na rowerze”
 10. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły” – profilatyka BRD z wykorzystaniem mobilnego miasteczka ruchu drogowego dla uczniów SP1 w Kole. Zakup nagród w konkursie, przekazanie materiałów poprawiających bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży.
 11. Przeprowadzenie kampanii społecznej związanej ze zmianami w przepisach w związku z nowelizacją w maju i czerwcu 2021 r. W lokalnym mediach ( iturek.net, Przegląd Koniński, Radio Konin, portal „Zapatrzeni w Konin”
 12. Zakup elementów odblaskowych (opaski, zawieszki, pokrowce na plecaki), które przekazywane są uczestnikom przedsięwzięć realizowanych w ramach brd.
 13. Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego na potrzeby na potrzeby realizacji działań dydaktycznych związanych z brd w szkołach i przedszkolach.
 14. Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 wraz z wyposażeniem (deska, szyny Kramera) na potrzeby OSP w Polichnie, Głuchowie, Chrząblicach, Piętnie, Grzymiszewie.
 15. Zakup najaśnicy akumulatorowej Peli 9490 na potrzeby OSP w Krzymowie, Wierzbinku, Jóźwinie, Ślesinie, Trzęśniewie.
 16. Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 na potrzeby OSP w Słupcy, Piotrowicach, Trąbczynie, Kosewie, Łomowie.
 17. Zakup defibrylatora AED wraz z bateriami i elektrodami dla OSP w Chorzniu – Koninie.
 18. Zakup dla KPP w Słupcy latarek policyjnych.
 19. Zakup lampy ostrzegawczej, tarcz do kierowania ruchem, pachołków drogowych ostrzegawczych dla OSP Krępkowo.
 20. Zakup na potrzeby OSP w Grzymiszewie podpory do stabilizacji PT-1200 ..
 21. Zakup laptopa na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych przez WORD Konin związanych z BRD.
 22. Zakup na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy zestawu multimedialnego do realizacji zajęć z wychowania komunikacyjnego : Laptop Zestaw Lego WEDo – sztuk 1, Program Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – 20 licencji elektronicznych.
 23. Zakup na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku zestawu multimedialnego Laptop, Projektor , Licencja „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – sztuk 20.
 24. Doposażenie Wydziału Prewencji KMP w Koninie w sprzęt przyczyniający się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 25. Zakup na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupcy zestawu edukacyjnego : sygnalizator kolejowy z rogatką, pachołki drogowe, gry edukacyjne, mini znaki drogowe.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie w 2020 roku organizował lub współorganizował m.in. następujące imprezy i konkursy oraz wykonywał inne zadania:

 • udział w organizacji 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie „Galerii nad Jeziorem” w Koninie (12.01.2020r.);
 • organizacja na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie zajęć o tematyce związanej z podnoszeniem bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego (zajęcia teoretyczne, symulator zderzeń, zajęcia praktyczne na terenie miasteczka ruchu drogowego), w których udział wzięło 15 uczniów;

 • ufundowanie nagród dla uczestników rajdu rowerowego zorganizowanego przez PTTK o/Konin dnia 9 sierpnia 2020 roku;

 • zorganizowanie rajdu rowerowego "XIII Konińska Masa Rowerzystów, czyli Konin bez samochodu";

 • realizacja filmu „Technologiczni Zoombie”. Głównym celem filmu jest propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach wśród uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Film trwający ponad 6 minut prezentuje w sposób przejrzysty, atrakcyjny i dynamiczny zasady ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem niewłaściwego używania nowych rozwiązań technologicznych podczas poruszania się po drogach;

 • opublikowanie w tygodniku „Przegląd Koniński” artykułu promującego przestrzeganie przepisów ruchu drogowego pod tytułem „Technologiczni Zoombie”;

 • zakup elementów odblaskowych (opaski, zawieszki, pokrowce na plecaki), które przekazywane są uczestnikom przedsięwzięć realizowanych w ramach brd;

 • opracowanie szaty graficznej i wydrukowanie kalendarza na 2021 roku promującego zasady bezpiecznego poruszania się po drogach;

 • przekazanie OSP w Brzeźnie następującego sprzętu:

 1. fantomu do nauki resuscytacji Brayden LED czerwony,

 2. zestawu fantomów do nauki resuscytacji LAERDAL Little Family Pack (QCPR) ,

 3. elektrod szkoleniowych do zestawu PHILIPS FRx;

 • przekazanie OSP w Kłodawie ”Zestawu podpór do stabilizacji PT-1200Z w torbie” .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie w 2019 roku organizował lub współorganizował m.in. następujące imprezy i konkursy oraz wykonywał inne zadania:

 • udział w organizacji 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie „Galerii nad Jeziorem” w Koninie (13.01.2019r.);
 • współorganizacja w czasie ferii zimowych Festynu Integracyjno-Edukacyjnego „Bezpiecznie, zdrowo i sportowo” w Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie (18.01.2019r.);

 • organizacja wspólnie z STR CIKLO PTTK KONIN cyklu spotkań z uczniami szkół podstawowych miasta Konina pod hasłem „Rower i Ja”.

 • organizacja spotkań z dziećmi i młodzieżą o tematyce brd na terenie przedszkoli, szkół (m. in.: SP we Władysławowie – dwa razy – zima oraz jesień, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, SP Nr 6 w Koninie, SP im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie);

 • zorganizowanie bezpłatnego „Specjalistycznego szkolenia z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli, którzy będą dokonywali sprawdzenia niezbędnych umiejętności dla osób ubiegających się o kartę rowerową” – w szkoleniu uczestniczyło 58 nauczycieli reprezentujących 52 placówki;

 • organizacja z KMP w Koninie w konińskich szkołach ponadpodstawowych spotkań z młodzieżą pod hasłem "Młody Kierowca";

 • ufundowanie nagród dla uczestników Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (Poznań - 29.03.2019r.);

 • organizacja wspólnie z KMP w Koninie akcji:

 1. Pasy Bezpieczeństwa” – akcja została przeprowadzona w każdej gminie powiatu konińskiego,

 2. Bezpieczny powrót do szkoły”;

 • współorganizacja eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym wśród uczniów szkół podstawowych w subregionie konińskim oraz eliminacji rejonowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego;

 • współorganizacja Finału Wielkopolski XLII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym wśród uczniów szkół podstawowych (23.05.2019r.);

 • ufundowanie nagród dla uczestników Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (Piła 09.05.2019r.);

 • organizacja na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie zajęć o tematyce związanej z podnoszeniem bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego (zajęcia teoretyczne, symulator zderzeń, zajęcia praktyczne na terenie miasteczka ruchu drogowego), w których udział wzięło 1.303 uczniów;

 • ufundowanie nagród w Konkursie „Policjant Ruchu Drogowego 2019 roku”:

 1. eliminacje powiatowe (10.05.2019r.) – przekazano nagrodę jednostce, w której pełnił służbę laureat t.j. Komendzie Powiatowej Policji w Turku (Latarka Mag Charger LED, akumulatorowa,12/220V, 680lm o wartości 499,00 zł),

 2. finał wojewódzki (11.06.2019r.) – przekazano nagrodę indywidualną laureatowi konkursu;

 • współorganizacja festynów skierowanych do mieszkańców Konina i regionu konińskiego:

 1. festyn rodziny na Bulwarach Nadwarciańskich w Koninie (14.04.2019r.);

 2. festyn rodzinny na osiedlu Chorzeń – „Dni Chorznia” – Konin (25.05.2019r.);

 3. Powiatowe Dni Rodziny” w Kramsku – powiat koniński (26.05.2019r.);

 4. festyn rodziny w Kole – powiat kolski (31.05.2019r.);

 5. festyn rodzinny – Ostrowite – powiat słupecki (31.05.2019r.);

 6. festyn z okazji Dnia Dziecka „Gucio i Tajemnica Natury” – Park im. F. Chopina w Koninie (01.06.2019r.);

 7. Międzyszkolny Maraton Sportowy” Konin 2019 (04.06.2019r.);

 8. festyn rodzinny – Drążna – powiat słupecki (09.06.2019r.);

 9. festyn rodzinny w Koninie (15.06.2019r.);

 10. festyn „Festiwal Życia” – Powidz – powiat słupecki (22.06.2019r.);

 11. festyn „Zlot Motocykli” – Koło (28.06.2019r.);

 12. festyn rodziny – Grodziec – powiat koniński (06.07.2019r.);

 13. festyn rodzinny w Rzgowie – powiat Konin (24.08.2019r.);

 14. festyn rodziny „Powrót do szkoły” CH Ferio – Stare Miasto (14.09.2019r.);

 15. piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Koninie – miasto Konin (07.10.2019r.);

 16. festyn rodzinny na Placu Wolności w Koninie – miasto Konin (06.12.2019r.);

 • przeprowadzenie konkursu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ufundowanie nagrody podczas Gry Miejskiej „Poznajemy zawodowców” zorganizowanej przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (07.06.2019r.);

 • realizacja filmu „Bezpiecznie z Agatką”. Głównym celem filmu jest propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach wśród uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Film trwający 8 minut prezentuje w sposób przejrzysty, atrakcyjny i dynamiczny zasady ruchu drogowego;

 • współorganizacja z Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich działań prewencyjnych pod hasłem „Bezpieczne Wakacje”, które skierowane były do uczestników organizowanych półkolonii - Park im. F. Chopina w Koninie (26.06.2018r.);

 • współorganizacja w czasie wakacji Festynu Integracyjno-Edukacyjnego „Bezpiecznie, zdrowo i sportowo” w Koninie (06.08.2019r.);

 • organizacja spotkań na terenie WORD w Koninie z dziećmi przebywającymi na półkoloniach podczas trwania wakacji pod hasłem „Bezpieczne wakacje”;

 • przeprowadzenie konkursu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ufundowanie nagrody podczas:

 1. Rajdu Rowerowego Słupa Konińskiego (22.06.2019r.),

 2. Rajdu Rowerowego 35 Ogólnopolski Rajd Bursztynowy (31.08.2019r.);

 • ufundowanie nagród oraz pomoc w zorganizowaniu Zawodów dla Honorowych Dawców Krwi w Koninie (31.08.2019r.);

 • udział w programach prewencyjnych zorganizowanych przez:

 1. KMP w Koninie, które skierowane były do uczniów Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym – Licheń Stary (24.09.2019r.);

 2. Komisariat Policji w Ślesinie, które skierowane były do uczniów Szkoły Podstawowej w Ślesinie – Ślesin (05.11.2019r.);

 • zorganizowanie rajdu rowerowego pod hasłem – „XII Konińska Masa Rowerzystów, czyli Konin bez samochodu 2019” (21.09.2019r.);

 • zorganizowanie akcji, której celem było wyposażanie w elementy odblaskowe pasażerów autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie podróżujących poza obszarem Konina (październik-listopad);

 • zorganizowanie „XIII Samochodowego Rajdu Nawigacyjnego dla Samorządowców” (16.11.2019r.);

 • zakup elementów odblaskowych (opaski, zawieszki, kamizelki odblaskowe) oraz broszur o tematyce brd, które przekazywane są wśród uczestników przedsięwzięć realizowanych w ramach brd;

 • umieszczenie na ulotkach rozdawanych podczas „Kolędy na Wysokości – Jarmark Bożonarodzeniowy 2019” informacji przygotowanej przez WORD w Koninie o zasadach ruchu drogowego oraz zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach (14-15.12.2019r.);

 • opracowanie szaty graficznej i wydrukowanie kalendarza na 2020 roku promującego zasady bezpiecznego poruszania się po drogach;

 • przekazanie KMP w Koninie czterech kasków rowerowych dla dzielnicowych, którzy będą patrolować ulice Konina na rowerach;

 • przekazanie OSP w Rzgowie zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 w plecaku;

 • przekazanie OSP w Kowalach Pańskich deski ortopedycznej oraz kompletu dysków ostrzegawczych do zabezpieczenia terenu działania (6 lamp w walizce);

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie w 2018 roku organizował lub współorganizował m.in. następujące imprezy i konkursy oraz wykonywał inne zadania:

-     udział w organizacji 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie „Galerii nad Jeziorem” w Koninie (14.01.2018r.);

-     zorganizowanie akcji, której celem było wyposażanie w elementy odblaskowe pasażerów autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie podróżujących poza obszarem Konina (01-02.02.2018r.);

-     współorganizacja wspólnie z KMP w Koninie działań edukacyjno-profilaktycznych „Bezpieczne ferie” (06-08.02.2018r.);

-     współorganizacja w czasie ferii zimowych Festynu Integracyjno-Edukacyjnego „Bezpiecznie, zdrowo i sportowo” w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie (14.02.2018r.);

-     organizacja spotkań z dziećmi na terenie WORD w Koninie podczas trwania ferii zimowych pod hasłem „Bezpieczne Ferie”;

-     organizacja z KMP w Koninie spotkań w konińskich szkołach ponadgimnazjalnych spotkań z "młodymi kierowcami" (luty, marzec);

-     współorganizacja z KPP w Słupcy oraz KPP w Turku debat skierowanych do młodych kierowców pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” (21.03.2018r. – Słupca, 05.04.2018r. - Turek);

-     ufundowanie nagród dla uczestników Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (Poznań - 06.04.2018r.);

-     prelekcja nt. „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym” dla członków – seniorów Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Koninie (10 i 11.04.2018r.);

-     zorganizowanie bezpłatnego „Specjalistycznego szkolenia  z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli, którzy będą dokonywali sprawdzenia niezbędnych umiejętności dla osób ubiegających się o kartę rowerową” – w szkoleniu uczestniczyło 11 nauczycieli reprezentujących 9 placówek; 

-     współorganizacja eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym wśród szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w subregionie konińskim oraz eliminacji rejonowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego;

-     ufundowanie nagród dla uczestników Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym wśród szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych (Chojno 21.05.2018r.);

-     ufundowanie nagród dla uczestników Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (Kalisz 23.05.2018r.);

-     organizacja na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie zajęć o tematyce związanej z podnoszeniem bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego (zajęcia teoretyczne, symulator zderzeń, zajęcia praktyczne na terenie miasteczka ruchu drogowego), w których udział wzięło udział 1433 uczniów;

-     przeprowadzenie konkursu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ufundowanie nagrody podczas XVI Ogólnopolskiego Zlotu Aktywu Turystyki Kolarskiej PTTK;

-     ufundowanie nagród w Konkursie „Policjant Ruchu Drogowego 2018 roku”:

a)    eliminacje powiatowe (17.05.2018r.) – przekazano nagrodę jednostce, w której pełnił służbę laureat t.j. Komendzie Powiatowej Policji w Turku (alkomat Promiler iBlow10                  z ładowarką eveAcive NC-800 oraz 6 akumulatorami AA R6 everActive 2000),

b)    finał wojewódzki (07.06.2018r.) – przekazano nagrodę indywidualną laureatowi konkursu; 

-     współorganizacja festynów skierowanych do mieszkańców Konina i regionu konińskiego:

1)       festyn rodzinny na osiedlu Chorzeń – „Dni Chorznia” – Konin (26.05.2018r.);

2)       udział w organizacji „Międzyszkolnego Maratonu Sportowego” Konin 2018 (31.05.2018r.);

3)       festyn „Rodzinny Dzień Dziecka” – Turek (01.06.2018r.);

4)       festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka – Kazimierz Biskupi (02.06.2018r.);

5)       festyn z okazji Dnia Dziecka „RAZ NA LUDOWO” – Park im. F. Chopina w Koninie (03.06.2018r.);

6)       festyn rodzinny – Ostrowite (09.06.2018r.);

7)       festyn rodzinny – Drążna (10.06.2018r.);

8)       festyn „Festiwal Życia” – Powidz (15.06.2018r.);

9)       „Powiatowe Dni Rodziny” – Golina (17.06.2018r.);

10)    festyn rodzinny – Kleczew (24.06.2018r.);

11)    festyn rodzinny w Rzgowie – powiat Konin (25.08.2018r.);

12)    festyn edukacyjno-profilaktyczny „Miasteczko Zdrowia”  - Konin (15.09.2018r.);

13)    piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Koninie – miasto Konin (05.10.2018r.);

14)    festyn rodzinny na Placu Wolności w Koninie – miasto Konin (06.12.2018r.);

-     udział w programach prewencyjnych zorganizowanych przez:

1)       KPP w Kole, które skierowane były do dzieci – Koło (25.05.2018r.);

2)KPP w Turku, które skierowane były do dzieci – Turek (01.06.2018r.);

3)KMP w Koninie, które skierowane były do uczniów Zespołu Szkół w Ślesinie – Ślesin (04.06.2018r.);

4)       Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” – Przystań Gosławice – dzieci uczestniczące w półkoloniach – Konin Gosławice (12.07.2018r.);

5)       KPP w Turku „Akademia Bezpieczeństwa Drogowego Pierwszaka” – Turek (17.09.2018r.);

6)       KMP w Koninie w miejscowości Rzgów pod hasłem „Bezpieczny pieszy” (18.12.2018r.);

-     organizacja spotkań z dziećmi i młodzieżą o tematyce brd na terenie przedszkoli, szkół (m. in.: Szkoła Podstawowa w Żychlinie, Szkoła Podstawowa w Sompolnie);

-     przeprowadzenie konkursu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ufundowanie nagrody podczas Gry Miejskiej „Poznajemy zawodowców” zorganizowanej przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie;

-     współorganizacja z Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich działań prewencyjnych pod hasłem „Bezpieczne Wakacje”, które skierowane były do uczestników organizowanych półkolonii - Park im. F. Chopina w Koninie (26.06.2018r.);

-     udział w organizacji Terenowej Gry Strażackiej organizowanej przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą działającą przy OSP Licheń Stary – Licheń Stary (04.08.2018r.)

-     ufundowanie nagród oraz pomoc w zorganizowaniu IX Otwartych Mistrzostw Klubów HDK PCK „W zabawach na plaży” w Licheniu Starym (05.08.2018r.);

-     udział w pierwsza edycja „Nocy Zawodowców” zorganizowanej przez zorganizowanej przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, podczas której WORD w Koninie promował zasady ruchu drogowego;

-     zorganizowanie rajdu rowerowego pod hasłem – „XI Konińska Masa Rowerzystów”, czyli Konin bez samochodu 2018” (22.09.2018r.);

-     zorganizowanie „XII Samochodowego Rajdu Nawigacyjnego dla Samorządowców” (13.10.2018r.);

-     zorganizowanie szkolenia dla rowerzystów, którego głównym celem była prezentacja przepisów ruchu drogowego dotyczących rowerzystów oraz wyjaśnienie zasad korzystania z rowerów miejskich miasta Konina (10.10.2018r.);

-     wyposażenie w 5 szkołach podstawowych pracowni wychowania komunikacyjnego;

-     zakup dla 18 przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Konina pomocy edukacyjnych w postaci zestawu puzzli z historyjkami BRD oraz sygnalizatora ulicznego;

-     zakup dla 5 instytucji (przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi) zestawów dydaktycznych „Miasto – żyję bezpiecznie”, „Węża spacerowego”, zestawu puzzli z historyjkami BRD oraz sygnalizatora ulicznego;

-     zakup elementów odblaskowych (opaski, zawieszki, kamizelki odblaskowe) oraz broszur  o tematyce brd, które przekazywane są wśród uczestników przedsięwzięć realizowanych w ramach brd;

-     umieszczenie na ulotkach rozdawanych podczas „Kolędy na Wysokości – Jarmark Bożonarodzeniowy 2018” informacji przygotowanej przez WORD w Koninie o zasadach ruchu drogowego oraz zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach (15-16.12.2018r.);  

-     przekazanie Zespołowi Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie stojaków rowerowych - barierka stalowa ocynk  w ilości 15 sztuk;

-     opracowanie szaty graficznej i wydrukowanie kalendarza na 2019 roku promującego zasady bezpiecznego poruszania się po drogach;

-     przekazanie OSP Konin-Chorzeń  zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 Burn Tec w plecaku, deski ortopedycznej oraz szyn Kramera;

-     przekazanie OSP w Kawęczynie zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 Burn Tec w torbie oraz zestawu osłon poduszek AirBag Safe 2 (M+L);

-     współfinansowanie budowy Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej im. A. Fidlera w Rychwale.

 

 

W ramach działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie w 2017 roku organizował lub współorganizował imprezy i konkursy oraz wykonywał inne zadania.

Najważniejsze to:

Najważniejsze to:

-     udział w organizacji 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie „Galerii nad Jeziorem” w Koninie (15.01.2017r.);

-     współorganizacja w czasie ferii zimowych Festynu Integracyjno-Edukacyjnego „Bezpiecznie, zdrowo i sportowo” w Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie (03.02.2017r.);

-     organizacja spotkań z dziećmi podczas trwania ferii zimowych pod hasłem „Bezpieczne Ferie”;

-     zorganizowanie akcji, której celem było wyposażanie w elementy odblaskowe pasażerów autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie podróżujących poza obszarem Konina (wiosna oraz jesień);

-     współorganizacja eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa                  w Ruchu Drogowym wśród szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w subregionie konińskim oraz eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego;

-     ufundowanie nagród dla uczestników Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (Poznań 07.04.2017r.);

-     ufundowanie nagród dla uczestników Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym wśród szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych (Gniezno 19.05.2017r.);

-     zorganizowanie Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (25.05.2017r.);

-     współorganizacja Finału Krajowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (Poznań 06-07.06.2017r.);

-     organizacja na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie zajęć              o tematyce związanej z podnoszeniem bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego (zajęcia teoretyczne, symulator zderzeń, zajęcia praktyczne na terenie miasteczka ruchu drogowego), w których udział wzięło udział 1317 uczniów;

-     zorganizowanie w miesiącu kwietniu bezpłatnego „Specjalistycznego szkolenia               z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli, którzy będą dokonywali sprawdzenia niezbędnych umiejętności dla osób ubiegających się o kartę rowerową” – w szkoleniu uczestniczyło 14 nauczycieli reprezentujących 10 placówek; 

-     ufundowanie nagród w Konkursie „Policjant Ruchu Drogowego 2017 roku”:

a) eliminacje powiatowe (28.04.2017r.) – przekazano nagrodę jednostce, w której pełnił służbę laureat t.j. Komendzie Miejskiej Policji w Koninie (Alkomat iBlow Premium                z ładowarką sieciową everActive oraz 24 akumulatorkami o wartości 1.311,14 zł),

b) finał wojewódzki (08.06.2017r.) – przekazano nagrodę indywidualną laureatowi konkursu; 

-     współorganizacja festynów skierowanych do mieszkańców Konina i regionu konińskiego:

1)       akcja edukacyjna „Dbamy o tych, których kochamy” – CH FERIO Stare Miasto (11.02.2017r.);

2)       festyn rodzinny na osiedlu Chorzeń – „Dni Chorznia” – Konin (27.05.2017r.);

3)       festyn „Rodzinny Dzień Dziecka” – Turek (28.05.2017r.);

4)       udział w organizacji „Międzyszkolnego Maratonu Sportowego” Konin 2017 (01.06.2017r.);

5)       festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka – Kazimierz Biskupi (03.06.2017r.);

6)       festyn z okazji Dnia Dziecka „Złote lata 70...!” – Park im. F. Chopina w Koninie (04.06.2017r.);

7)       festyn rodzinny – Ostrowite (11.06.2017r.);

8)       festyn „Festiwal Życia” – Powidz (12.06.2017r.);

9)       „XXII Wielkopolski Piknik Sołtysów” - Sompolno 2017 – powiat Konin (05.08.2017r.);

10)    Festyn rodzinny w Rzgowie – powiat Konin (26.08.2017r.);

11)    Piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Koninie – miasto Konin (13.10.2017r.);

12)    Festyn rodzinny na Placu Wolności w Koninie – miasto Konin (06.12.2017r.);

-     udział w programach prewencyjnych zorganizowanych przez:

a)  Komisariat Policji w Golinie pod hasłem „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”, który skierowany był do dzieci z oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Golina;

b)  KMP w Koninie w Centrum Handlowym „Galerią nad Jeziorem Konin” w związku                   z rozpoczęciem sezonu rowerowego (01.04.2017r.);

c)  KMP w Koninie w Rzgowie pod hasłem „Bezpieczny pieszy” (15.05.2017r.);

d)  KPP w Słupcy oraz Klub Motocyklowy Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca pod hasłem „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drogach” (18.05.2017r.);

e)  Komisariat Policji w Golinie pod hasłem „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” (07.06.2017r.);

f)   KMP w Koninie pod hasłem „Bezpieczne Wakacje” (14.06.2017r.);

-     ufundowanie nagrody dla laureata Konkursu „Wielkopolski Kierowca Zawody 2017” (08.06.2017r.);

-     kontynuacja akcji społecznej promującej noszenie odblasków pod nazwą „Odblask to nie obciach”. Akcja trwająca 6 miesięcy polega na promowaniu noszenia odblasków poprzez umieszczenie na autobusie komunikacji miejskiej hasła „Odblask to nie obciach" oraz elementów odblaskowych. Ponadto wyprodukowane zostały „magiczne tuby", dzięki którym można  się przekonać, jak kierowca widzi pieszego z odblaskami,    a jak bez;

-     organizacja spotkań z dziećmi i młodzieżą o tematyce brd na terenie przedszkoli, szkół (m. in.: Szkoła Podstawowa Nr 15 w Koninie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubstowie, Szkoła Podstawowa w Ślesinie, Przedszkole Samorządowe nr 3 w Turku, Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczy - PSONI w Koninie, I Liceum Ogólnokształcące w Koninie);

-     ufundowanie nagród oraz pomoc w zorganizowaniu IX Otwartych Mistrzostw Klubów HDK PCK „W zabawach na plaży” w Licheniu Starym (06.08.2017r.);

-     przeprowadzenie konkursu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ufundowanie nagrody podczas 33 Ogólnopolskiego Bursztynowego Rajdu Kolarskiego po Wielkopolsce Wschodniej;

-     przeprowadzenie na terenie Turku wspólnie z KPP w Turku programu edukacyjno-prewencyjnego skierowanego do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych „Akademia Bezpieczeństwa Drogowego Pierwszaka” (12.09.2017r.);

-     zrealizowanie wspólnie z KMP w Koninie programu pod hasłem „Dzieciaki na Drodze”. Program skierowany był do uczniów klas czwartych szkół podstawowych.  Podczas spotkań zorganizowanych na terenie WORD w Koninie czwartoklasiści dowiadywali się m. in. jak udzielać I pomocy, jak bezpiecznie poruszać się po drogach, jak korzystać              z przejść dla pieszych, jak powinien być wyposażony rower oraz jak prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa (19 i 26.09.2017);

-     zorganizowanie rajdu rowerowego pod hasłem – „X Konińska Masa Rowerzystów”, czyli Konin bez samochodu 2017” (23.09.2017r.);

-     zakup elementów odblaskowych (opaski, zawieszki, kamizelki odblaskowe), które przekazywane są wśród uczestników przedsięwzięć realizowanych w ramach brd;

-     wyposażenie w 4 szkołach podstawowych pracowni wychowania komunikacyjnego – wartość przekazanych pomocy 20.396,89 zł;

-     zakup dla 10 instytucji (przedszkolom, szkołom podstawowym z oddziałami przedszkolnymi oraz stowarzyszeniom) zestawów dydaktycznych „Miasto – żyję bezpiecznie” oraz „Węża spacerowego” – wartość przekazanych pomocy 14.581,28 zł;

-     zorganizowanie „XI Samochodowego Rajdu Nawigacyjnego dla Samorządowców” (25.11.2017r.);

-     opublikowanie w tygodniku „Przegląd Koniński” cyklu artykułów promujących przestrzeganie przepisów ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem warunków jesienno-zimowych;

-     umieszczenie na ulotkach rozdawanych podczas „Kolędy na Wysokości – Jarmark Bożonarodzeniowy 2017” informacji przygotowanej przez WORD w Koninie o zasadach ruchu drogowego oraz zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach                (16-17.12.2017r.);  

-     przekazanie trzech samochodów osobowych marki Renault Clio wycofanych                      z procesu egzaminowania – dwa pojazdy przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (jeden pojazd do KMP w Koninie, zaś drugi do KWP w Poznaniu) oraz jeden Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu;

-     wykup gruntu pod Miasteczko Ruchu Drogowego - działka nr 292/16.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie w 2016 roku organizował lub współorganizował imprezy i konkursy oraz wykonywał inne zadania.

Najważniejsze to:

 

-       udział w organizacji 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie „Galerii nad Jeziorem” w Koninie (10.01.2016r.);

-       zorganizowanie na terenie WORD w Koninie wspólnie z KMP w Koninie, PSP w Koninie oraz Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni” w czasie ferii zimowych działań edukacyjno-prewencyjnych dla dzieci przebywających na półkoloniach pod hasłem „Bezpieczne ferie to udane ferie” – w zajęciach udział wzięło 360 dzieci;

-       zorganizowanie szkolenia dla rowerzystów w zakresie: „Bezpiecznych zachowań na drodze”, w którym uczestniczyło 27 osób. Celem zorganizowanego szkolenia było zaprezentowanie psychologicznych aspektów zachowania uczestników ruchu drogowego, omówienie uwag zgłoszonych przez rowerzystów związanych z interpretacją znaków drogowych i zastosowanych rozwiązań infrastrukturalnych dotyczących rowerzystów oraz zaprezentowanie zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych (18.03.2016r.);

-       współorganizacja eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym wśród szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w subregionie konińskim oraz eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego;

-       organizacja na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie zajęć o tematyce związanej z podnoszeniem bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego (zajęcia teoretyczne, symulator zderzeń, zajęcia praktyczne na terenie miasteczka ruchu drogowego),  w których udział wzięło udział 1.533 uczniów;

-       zorganizowanie w miesiącu kwietniu bezpłatnego „Specjalistycznego szkolenia z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli, którzy będą dokonywali sprawdzenia niezbędnych umiejętności dla osób ubiegających się o kartę rowerową” – w szkoleniu uczestniczyło 18 nauczycieli reprezentujących 14 szkół podstawowych; 

-       ufundowanie nagród dla uczestników Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (Poznań 01.04.2016r.);

-       ufundowanie nagród dla uczestników Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym wśród szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych (Września 12.05.2016r.) oraz Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (Kalisz 31.05.2016r.);

-       ufundowanie nagród w postaci maskotek dla uczestników Konkursu „Wielkopolski Kierowca Zawody” Edycja 2016 zorganizowanego przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu;

-       ufundowanie nagród w Konkursie „Policjant Ruchu Drogowego 2016 roku”:

a)    eliminacje powiatowe (29.04.2016r.) – przekazano nagrodę jednostce, w której pełni służbę laureat t.j. Komendzie Powiatowej Policji w Turku (Latarka Mag Charger, akumulatorowa, 12/220V, 43667 kandeli),

b)    finał wojewódzki (25.05.2016r.) – przekazano nagrodę indywidualną laureatowi konkursu; 

-    współorganizacja akcji „Bezpieczny Przedszkolak w Gminie Rzgów” (18.05.2016r.);

-       współorganizacja festynów skierowanych do mieszkańców Konina i regionu konińskiego:

 • Ø Udział w organizacji „Międzyszkolnego Maratonu Sportowego” Konin 2016            (01.06.2016r.);
 • Ø Festyn rodzinny na osiedlu Chorzeń – „Dni Chorznia” – Konin (04.06.2016r.);
  • Festyn z okazji Dnia Dziecka „Witajcie w naszej bajce!” – Park im. F. Chopina w Koninie (05.06.2016r.);
  • Festyn rodzinny organizowany przez TPD – Konin (11.06.2016r.);
  • Festyn „Festiwal Życia” – Powidz (17.06.2016r.);
  • Festyn Parafialny – Stare Miasto (19.06.2016r.);
  • Festyn Powiatowe Dzień Rodziny i Seniora – Rychwał (26.06.2016r.);
  • Festyn „Dni Skulska” – Skulsk (13.08.2016r.);
  • Festyn „Bezpieczny powrót do szkoły” – CH Ferio Stare Miasto (20.08.2016r.);
  • Festyn Integracyjno-Edukacyjnego „Bezpiecznie, zdrowo i sportowo” – Konin (23.08.2016r.);
  • Festyn rodzinny w Rzgowie – powiat Konin (27.08.2016r.);
  • Festyn „Zdrowa radość życia” – Konin (04.09.2016r.);
  • Piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Koninie – miasto Konin (13.10.2016r.);

-    udział w programie prewencyjnym zorganizowanym przez KMP w Koninie na terenie przystani w Gosławicach pod hasłem „Bezpieczne wakacje” (20-21.06.2016r.);

-    udział w programie prewencyjnym zorganizowanym przez KPP w Słupcy nad Jeziorkiem Słupeckim pod hasłem „Bezpieczne wakacje” (22.06.2016r.);

-    organizowanie w czasie wakacji wspólnie z KMP w Koninie akcji pod hasłem „Piłem – nie jadę”, której celem było wyeliminowanie z ruchu kierowców poruszających się po drogach pod wpływem alkoholu oraz propagowanie trzeźwości wśród zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego;

-    organizacja spotkań z dziećmi przebywającymi na półkoloniach - „Bezpieczne wakacje”;

-       ufundowanie nagród oraz pomoc w zorganizowaniu VIII Otwartych Mistrzostw Klubów HDK PCK „W zabawach na plaży” w Licheniu Starym (07.08.2016r.);

-       przeprowadzenie konkursu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ufundowanie nagrody podczas 32 Ogólnopolskiego Bursztynowego Rajdu Kolarskiego po Wielkopolsce Wschodniej;

-    przeprowadzenie na terenie Słupcy wspólnie z KPP w Słupcy programu edukacyjno-prewencyjnego skierowanego do uczniów szkół podstawowych „Jestem bezpieczny na drodze” (08.09.2016r.);

-    zrealizowanie wspólnie z KMP w Koninie programu pod hasłem „Pierwszaki błyszczą na drodze”. Program skierowany był do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.  Podczas spotkań zorganizowanych na terenie WORD w Koninie pierwszoklasiści dowiadywali się m. in. jak bezpiecznie poruszać się po drogach, jak korzystać z przejść dla pieszych, jak powinien być wyposażony rower oraz jak prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa. Ponadto uczestnikom spotkań przekazano około 1.000 sztuk elementów odblaskowych (13 i 14.09.2016r.);

-    zorganizowanie rajdu rowerowego pod hasłem – „IX Konińska Masa Rowerzystów”, czyli Konin bez samochodu 2016 (24.09.2016r.);

-    organizacja spotkań z dziećmi i młodzieżą o tematyce brd na ternie szkół (między innymi: Szkoła Podstawowa w Skulsku);

-    zorganizowanie wspólnie z KMP w Koninie akcji „Widoczny pieszy”, której celem było sprawdzenie przestrzegania przez pieszych poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym obowiązku noszenia elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Osoby, które poruszały się bez elementów odblaskowych otrzymywały elementy odblaskowe (październik);

-    udział w akcji społecznej promującej noszenie odblasków pod nazwą „Odblask to nie obciach”. Akcja trwająca 6 miesięcy polega na promowaniu noszenia odblasków poprzez umieszczenie na autobusie komunikacji miejskiej hasła „Odblask to nie obciach" oraz elementów odblaskowych. Ponadto wyprodukowane zostały „magiczne tuby", dzięki którym można  się przekonać, jak kierowca widzi pieszego z odblaskami, a jak bez;

-    zakupienie elementów odblaskowych (opaski, zawieszki, smycze, kamizelki odblaskowe) oraz książek tematycznie związane z popularyzacją przepisów ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży, które przekazywane są wśród uczestników przedsięwzięć realizowanych w ramach brd;

-    wyposażenie w 4 szkołach podstawowych pracowni wychowania komunikacyjnego; 

-    wyposażenie 18 przedszkoli w odblaskowe węże spacerowe; 

-    zakup dla 12 instytucji (przedszkolom, szkołom podstawowym z oddziałami przedszkolnymi oraz stowarzyszeniom) zestawów dydaktycznych „Miasto – żyję bezpiecznie” oraz „Węża spacerowego”;

-    zorganizowanie „X Samochodowy Rajdu Nawigacyjnego dla Samorządowców” (26.11.2016r.);

-       opublikowanie w tygodniku „Przegląd Koniński” cyklu artykułów promujących przestrzeganie przepisów ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem warunków jesienno-zimowych;

-    przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej Kłodawie zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 w plecaku;

-    zakupienie i przekazanie uczestnikom VI Powiatowych Zawodów Ratownictwa Medycznego dla Jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (powiat kolski) 10 zestawów przeznaczonych do udzielania I pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych, składających się z dwóch kołnierzy oraz torby;

-    przekazanie OSP w Kleczewie zestawu węży hydraulicznych do narzędzi przeznaczonych do ratownictwa drogowego firmy Holmatro.

Certyfikaty