B.R.D.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie
prezentuje film edukacyjny "Technologiczni Zoombie"

Film WORD w Koninie - Technologiczni Zoombie - naciśnięcie na link powoduje pobranie filmu
(mniejsza jakość - wielkość około 700MB)

Film WORD w Koninie - Technologiczni Zoombie - naciśnięcie na link powoduje pobranie filmu
(wyższa jakość - wielkość około 1.5GB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie
prezentuje film edukacyjny "Bezpiecznie z Agatką"

Film WORD w Koninie - Bezpiecznie z Agatką - naciśnięcie na link powoduje pobranie filmu
(mniejsza jakość - wielkość około 700MB)

Film WORD w Koninie - Bezpiecznie z Agatką HD - naciśnięcie na link powoduje pobranie filmu
(wyższa jakość - wielkość około 2GB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie w 2018 roku organizował lub współorganizował m.in. następujące imprezy i konkursy oraz wykonywał inne zadania:

-     udział w organizacji 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie „Galerii nad Jeziorem” w Koninie (14.01.2018r.);

-     zorganizowanie akcji, której celem było wyposażanie w elementy odblaskowe pasażerów autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie podróżujących poza obszarem Konina (01-02.02.2018r.);

-     współorganizacja wspólnie z KMP w Koninie działań edukacyjno-profilaktycznych „Bezpieczne ferie” (06-08.02.2018r.);

-     współorganizacja w czasie ferii zimowych Festynu Integracyjno-Edukacyjnego „Bezpiecznie, zdrowo i sportowo” w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie (14.02.2018r.);

-     organizacja spotkań z dziećmi na terenie WORD w Koninie podczas trwania ferii zimowych pod hasłem „Bezpieczne Ferie”;

-     organizacja z KMP w Koninie spotkań w konińskich szkołach ponadgimnazjalnych spotkań z "młodymi kierowcami" (luty, marzec);

-     współorganizacja z KPP w Słupcy oraz KPP w Turku debat skierowanych do młodych kierowców pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” (21.03.2018r. – Słupca, 05.04.2018r. - Turek);

-     ufundowanie nagród dla uczestników Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (Poznań - 06.04.2018r.);

-     prelekcja nt. „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym” dla członków – seniorów Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Koninie (10 i 11.04.2018r.);

-     zorganizowanie bezpłatnego „Specjalistycznego szkolenia  z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli, którzy będą dokonywali sprawdzenia niezbędnych umiejętności dla osób ubiegających się o kartę rowerową” – w szkoleniu uczestniczyło 11 nauczycieli reprezentujących 9 placówek; 

-     współorganizacja eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym wśród szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w subregionie konińskim oraz eliminacji rejonowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego;

-     ufundowanie nagród dla uczestników Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym wśród szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych (Chojno 21.05.2018r.);

-     ufundowanie nagród dla uczestników Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (Kalisz 23.05.2018r.);

-     organizacja na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie zajęć o tematyce związanej z podnoszeniem bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego (zajęcia teoretyczne, symulator zderzeń, zajęcia praktyczne na terenie miasteczka ruchu drogowego), w których udział wzięło udział 1433 uczniów;

-     przeprowadzenie konkursu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ufundowanie nagrody podczas XVI Ogólnopolskiego Zlotu Aktywu Turystyki Kolarskiej PTTK;

-     ufundowanie nagród w Konkursie „Policjant Ruchu Drogowego 2018 roku”:

a)    eliminacje powiatowe (17.05.2018r.) – przekazano nagrodę jednostce, w której pełnił służbę laureat t.j. Komendzie Powiatowej Policji w Turku (alkomat Promiler iBlow10                  z ładowarką eveAcive NC-800 oraz 6 akumulatorami AA R6 everActive 2000),

b)    finał wojewódzki (07.06.2018r.) – przekazano nagrodę indywidualną laureatowi konkursu; 

-     współorganizacja festynów skierowanych do mieszkańców Konina i regionu konińskiego:

1)       festyn rodzinny na osiedlu Chorzeń – „Dni Chorznia” – Konin (26.05.2018r.);

2)       udział w organizacji „Międzyszkolnego Maratonu Sportowego” Konin 2018 (31.05.2018r.);

3)       festyn „Rodzinny Dzień Dziecka” – Turek (01.06.2018r.);

4)       festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka – Kazimierz Biskupi (02.06.2018r.);

5)       festyn z okazji Dnia Dziecka „RAZ NA LUDOWO” – Park im. F. Chopina w Koninie (03.06.2018r.);

6)       festyn rodzinny – Ostrowite (09.06.2018r.);

7)       festyn rodzinny – Drążna (10.06.2018r.);

8)       festyn „Festiwal Życia” – Powidz (15.06.2018r.);

9)       „Powiatowe Dni Rodziny” – Golina (17.06.2018r.);

10)    festyn rodzinny – Kleczew (24.06.2018r.);

11)    festyn rodzinny w Rzgowie – powiat Konin (25.08.2018r.);

12)    festyn edukacyjno-profilaktyczny „Miasteczko Zdrowia”  - Konin (15.09.2018r.);

13)    piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Koninie – miasto Konin (05.10.2018r.);

14)    festyn rodzinny na Placu Wolności w Koninie – miasto Konin (06.12.2018r.);

-     udział w programach prewencyjnych zorganizowanych przez:

1)       KPP w Kole, które skierowane były do dzieci – Koło (25.05.2018r.);

2)KPP w Turku, które skierowane były do dzieci – Turek (01.06.2018r.);

3)KMP w Koninie, które skierowane były do uczniów Zespołu Szkół w Ślesinie – Ślesin (04.06.2018r.);

4)       Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” – Przystań Gosławice – dzieci uczestniczące w półkoloniach – Konin Gosławice (12.07.2018r.);

5)       KPP w Turku „Akademia Bezpieczeństwa Drogowego Pierwszaka” – Turek (17.09.2018r.);

6)       KMP w Koninie w miejscowości Rzgów pod hasłem „Bezpieczny pieszy” (18.12.2018r.);

-     organizacja spotkań z dziećmi i młodzieżą o tematyce brd na terenie przedszkoli, szkół (m. in.: Szkoła Podstawowa w Żychlinie, Szkoła Podstawowa w Sompolnie);

-     przeprowadzenie konkursu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ufundowanie nagrody podczas Gry Miejskiej „Poznajemy zawodowców” zorganizowanej przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie;

-     współorganizacja z Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich działań prewencyjnych pod hasłem „Bezpieczne Wakacje”, które skierowane były do uczestników organizowanych półkolonii - Park im. F. Chopina w Koninie (26.06.2018r.);

-     udział w organizacji Terenowej Gry Strażackiej organizowanej przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą działającą przy OSP Licheń Stary – Licheń Stary (04.08.2018r.)

-     ufundowanie nagród oraz pomoc w zorganizowaniu IX Otwartych Mistrzostw Klubów HDK PCK „W zabawach na plaży” w Licheniu Starym (05.08.2018r.);

-     udział w pierwsza edycja „Nocy Zawodowców” zorganizowanej przez zorganizowanej przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, podczas której WORD w Koninie promował zasady ruchu drogowego;

-     zorganizowanie rajdu rowerowego pod hasłem – „XI Konińska Masa Rowerzystów”, czyli Konin bez samochodu 2018” (22.09.2018r.);

-     zorganizowanie „XII Samochodowego Rajdu Nawigacyjnego dla Samorządowców” (13.10.2018r.);

-     zorganizowanie szkolenia dla rowerzystów, którego głównym celem była prezentacja przepisów ruchu drogowego dotyczących rowerzystów oraz wyjaśnienie zasad korzystania z rowerów miejskich miasta Konina (10.10.2018r.);

-     wyposażenie w 5 szkołach podstawowych pracowni wychowania komunikacyjnego;

-     zakup dla 18 przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Konina pomocy edukacyjnych w postaci zestawu puzzli z historyjkami BRD oraz sygnalizatora ulicznego;

-     zakup dla 5 instytucji (przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi) zestawów dydaktycznych „Miasto – żyję bezpiecznie”, „Węża spacerowego”, zestawu puzzli z historyjkami BRD oraz sygnalizatora ulicznego;

-     zakup elementów odblaskowych (opaski, zawieszki, kamizelki odblaskowe) oraz broszur  o tematyce brd, które przekazywane są wśród uczestników przedsięwzięć realizowanych w ramach brd;

-     umieszczenie na ulotkach rozdawanych podczas „Kolędy na Wysokości – Jarmark Bożonarodzeniowy 2018” informacji przygotowanej przez WORD w Koninie o zasadach ruchu drogowego oraz zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach (15-16.12.2018r.);  

-     przekazanie Zespołowi Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie stojaków rowerowych - barierka stalowa ocynk  w ilości 15 sztuk;

-     opracowanie szaty graficznej i wydrukowanie kalendarza na 2019 roku promującego zasady bezpiecznego poruszania się po drogach;

-     przekazanie OSP Konin-Chorzeń  zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 Burn Tec w plecaku, deski ortopedycznej oraz szyn Kramera;

-     przekazanie OSP w Kawęczynie zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 Burn Tec w torbie oraz zestawu osłon poduszek AirBag Safe 2 (M+L);

-     współfinansowanie budowy Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej im. A. Fidlera w Rychwale.

 

 

W ramach działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie w 2017 roku organizował lub współorganizował imprezy i konkursy oraz wykonywał inne zadania.

Najważniejsze to:

Najważniejsze to:

-     udział w organizacji 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie „Galerii nad Jeziorem” w Koninie (15.01.2017r.);

-     współorganizacja w czasie ferii zimowych Festynu Integracyjno-Edukacyjnego „Bezpiecznie, zdrowo i sportowo” w Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie (03.02.2017r.);

-     organizacja spotkań z dziećmi podczas trwania ferii zimowych pod hasłem „Bezpieczne Ferie”;

-     zorganizowanie akcji, której celem było wyposażanie w elementy odblaskowe pasażerów autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie podróżujących poza obszarem Konina (wiosna oraz jesień);

-     współorganizacja eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa                  w Ruchu Drogowym wśród szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w subregionie konińskim oraz eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego;

-     ufundowanie nagród dla uczestników Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (Poznań 07.04.2017r.);

-     ufundowanie nagród dla uczestników Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym wśród szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych (Gniezno 19.05.2017r.);

-     zorganizowanie Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (25.05.2017r.);

-     współorganizacja Finału Krajowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (Poznań 06-07.06.2017r.);

-     organizacja na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie zajęć              o tematyce związanej z podnoszeniem bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego (zajęcia teoretyczne, symulator zderzeń, zajęcia praktyczne na terenie miasteczka ruchu drogowego), w których udział wzięło udział 1317 uczniów;

-     zorganizowanie w miesiącu kwietniu bezpłatnego „Specjalistycznego szkolenia               z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli, którzy będą dokonywali sprawdzenia niezbędnych umiejętności dla osób ubiegających się o kartę rowerową” – w szkoleniu uczestniczyło 14 nauczycieli reprezentujących 10 placówek; 

-     ufundowanie nagród w Konkursie „Policjant Ruchu Drogowego 2017 roku”:

a) eliminacje powiatowe (28.04.2017r.) – przekazano nagrodę jednostce, w której pełnił służbę laureat t.j. Komendzie Miejskiej Policji w Koninie (Alkomat iBlow Premium                z ładowarką sieciową everActive oraz 24 akumulatorkami o wartości 1.311,14 zł),

b) finał wojewódzki (08.06.2017r.) – przekazano nagrodę indywidualną laureatowi konkursu; 

-     współorganizacja festynów skierowanych do mieszkańców Konina i regionu konińskiego:

1)       akcja edukacyjna „Dbamy o tych, których kochamy” – CH FERIO Stare Miasto (11.02.2017r.);

2)       festyn rodzinny na osiedlu Chorzeń – „Dni Chorznia” – Konin (27.05.2017r.);

3)       festyn „Rodzinny Dzień Dziecka” – Turek (28.05.2017r.);

4)       udział w organizacji „Międzyszkolnego Maratonu Sportowego” Konin 2017 (01.06.2017r.);

5)       festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka – Kazimierz Biskupi (03.06.2017r.);

6)       festyn z okazji Dnia Dziecka „Złote lata 70...!” – Park im. F. Chopina w Koninie (04.06.2017r.);

7)       festyn rodzinny – Ostrowite (11.06.2017r.);

8)       festyn „Festiwal Życia” – Powidz (12.06.2017r.);

9)       „XXII Wielkopolski Piknik Sołtysów” - Sompolno 2017 – powiat Konin (05.08.2017r.);

10)    Festyn rodzinny w Rzgowie – powiat Konin (26.08.2017r.);

11)    Piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Koninie – miasto Konin (13.10.2017r.);

12)    Festyn rodzinny na Placu Wolności w Koninie – miasto Konin (06.12.2017r.);

-     udział w programach prewencyjnych zorganizowanych przez:

a)  Komisariat Policji w Golinie pod hasłem „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”, który skierowany był do dzieci z oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Golina;

b)  KMP w Koninie w Centrum Handlowym „Galerią nad Jeziorem Konin” w związku                   z rozpoczęciem sezonu rowerowego (01.04.2017r.);

c)  KMP w Koninie w Rzgowie pod hasłem „Bezpieczny pieszy” (15.05.2017r.);

d)  KPP w Słupcy oraz Klub Motocyklowy Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca pod hasłem „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drogach” (18.05.2017r.);

e)  Komisariat Policji w Golinie pod hasłem „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” (07.06.2017r.);

f)   KMP w Koninie pod hasłem „Bezpieczne Wakacje” (14.06.2017r.);

-     ufundowanie nagrody dla laureata Konkursu „Wielkopolski Kierowca Zawody 2017” (08.06.2017r.);

-     kontynuacja akcji społecznej promującej noszenie odblasków pod nazwą „Odblask to nie obciach”. Akcja trwająca 6 miesięcy polega na promowaniu noszenia odblasków poprzez umieszczenie na autobusie komunikacji miejskiej hasła „Odblask to nie obciach" oraz elementów odblaskowych. Ponadto wyprodukowane zostały „magiczne tuby", dzięki którym można  się przekonać, jak kierowca widzi pieszego z odblaskami,    a jak bez;

-     organizacja spotkań z dziećmi i młodzieżą o tematyce brd na terenie przedszkoli, szkół (m. in.: Szkoła Podstawowa Nr 15 w Koninie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubstowie, Szkoła Podstawowa w Ślesinie, Przedszkole Samorządowe nr 3 w Turku, Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczy - PSONI w Koninie, I Liceum Ogólnokształcące w Koninie);

-     ufundowanie nagród oraz pomoc w zorganizowaniu IX Otwartych Mistrzostw Klubów HDK PCK „W zabawach na plaży” w Licheniu Starym (06.08.2017r.);

-     przeprowadzenie konkursu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ufundowanie nagrody podczas 33 Ogólnopolskiego Bursztynowego Rajdu Kolarskiego po Wielkopolsce Wschodniej;

-     przeprowadzenie na terenie Turku wspólnie z KPP w Turku programu edukacyjno-prewencyjnego skierowanego do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych „Akademia Bezpieczeństwa Drogowego Pierwszaka” (12.09.2017r.);

-     zrealizowanie wspólnie z KMP w Koninie programu pod hasłem „Dzieciaki na Drodze”. Program skierowany był do uczniów klas czwartych szkół podstawowych.  Podczas spotkań zorganizowanych na terenie WORD w Koninie czwartoklasiści dowiadywali się m. in. jak udzielać I pomocy, jak bezpiecznie poruszać się po drogach, jak korzystać              z przejść dla pieszych, jak powinien być wyposażony rower oraz jak prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa (19 i 26.09.2017);

-     zorganizowanie rajdu rowerowego pod hasłem – „X Konińska Masa Rowerzystów”, czyli Konin bez samochodu 2017” (23.09.2017r.);

-     zakup elementów odblaskowych (opaski, zawieszki, kamizelki odblaskowe), które przekazywane są wśród uczestników przedsięwzięć realizowanych w ramach brd;

-     wyposażenie w 4 szkołach podstawowych pracowni wychowania komunikacyjnego – wartość przekazanych pomocy 20.396,89 zł;

-     zakup dla 10 instytucji (przedszkolom, szkołom podstawowym z oddziałami przedszkolnymi oraz stowarzyszeniom) zestawów dydaktycznych „Miasto – żyję bezpiecznie” oraz „Węża spacerowego” – wartość przekazanych pomocy 14.581,28 zł;

-     zorganizowanie „XI Samochodowego Rajdu Nawigacyjnego dla Samorządowców” (25.11.2017r.);

-     opublikowanie w tygodniku „Przegląd Koniński” cyklu artykułów promujących przestrzeganie przepisów ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem warunków jesienno-zimowych;

-     umieszczenie na ulotkach rozdawanych podczas „Kolędy na Wysokości – Jarmark Bożonarodzeniowy 2017” informacji przygotowanej przez WORD w Koninie o zasadach ruchu drogowego oraz zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach                (16-17.12.2017r.);  

-     przekazanie trzech samochodów osobowych marki Renault Clio wycofanych                      z procesu egzaminowania – dwa pojazdy przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (jeden pojazd do KMP w Koninie, zaś drugi do KWP w Poznaniu) oraz jeden Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu;

-     wykup gruntu pod Miasteczko Ruchu Drogowego - działka nr 292/16.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie w 2016 roku organizował lub współorganizował imprezy i konkursy oraz wykonywał inne zadania.

Najważniejsze to:

 

-       udział w organizacji 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie „Galerii nad Jeziorem” w Koninie (10.01.2016r.);

-       zorganizowanie na terenie WORD w Koninie wspólnie z KMP w Koninie, PSP w Koninie oraz Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni” w czasie ferii zimowych działań edukacyjno-prewencyjnych dla dzieci przebywających na półkoloniach pod hasłem „Bezpieczne ferie to udane ferie” – w zajęciach udział wzięło 360 dzieci;

-       zorganizowanie szkolenia dla rowerzystów w zakresie: „Bezpiecznych zachowań na drodze”, w którym uczestniczyło 27 osób. Celem zorganizowanego szkolenia było zaprezentowanie psychologicznych aspektów zachowania uczestników ruchu drogowego, omówienie uwag zgłoszonych przez rowerzystów związanych z interpretacją znaków drogowych i zastosowanych rozwiązań infrastrukturalnych dotyczących rowerzystów oraz zaprezentowanie zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych (18.03.2016r.);

-       współorganizacja eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym wśród szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w subregionie konińskim oraz eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego;

-       organizacja na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie zajęć o tematyce związanej z podnoszeniem bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego (zajęcia teoretyczne, symulator zderzeń, zajęcia praktyczne na terenie miasteczka ruchu drogowego),  w których udział wzięło udział 1.533 uczniów;

-       zorganizowanie w miesiącu kwietniu bezpłatnego „Specjalistycznego szkolenia z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli, którzy będą dokonywali sprawdzenia niezbędnych umiejętności dla osób ubiegających się o kartę rowerową” – w szkoleniu uczestniczyło 18 nauczycieli reprezentujących 14 szkół podstawowych; 

-       ufundowanie nagród dla uczestników Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (Poznań 01.04.2016r.);

-       ufundowanie nagród dla uczestników Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym wśród szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych (Września 12.05.2016r.) oraz Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (Kalisz 31.05.2016r.);

-       ufundowanie nagród w postaci maskotek dla uczestników Konkursu „Wielkopolski Kierowca Zawody” Edycja 2016 zorganizowanego przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu;

-       ufundowanie nagród w Konkursie „Policjant Ruchu Drogowego 2016 roku”:

a)    eliminacje powiatowe (29.04.2016r.) – przekazano nagrodę jednostce, w której pełni służbę laureat t.j. Komendzie Powiatowej Policji w Turku (Latarka Mag Charger, akumulatorowa, 12/220V, 43667 kandeli),

b)    finał wojewódzki (25.05.2016r.) – przekazano nagrodę indywidualną laureatowi konkursu; 

-    współorganizacja akcji „Bezpieczny Przedszkolak w Gminie Rzgów” (18.05.2016r.);

-       współorganizacja festynów skierowanych do mieszkańców Konina i regionu konińskiego:

 • Ø Udział w organizacji „Międzyszkolnego Maratonu Sportowego” Konin 2016            (01.06.2016r.);
 • Ø Festyn rodzinny na osiedlu Chorzeń – „Dni Chorznia” – Konin (04.06.2016r.);
  • Festyn z okazji Dnia Dziecka „Witajcie w naszej bajce!” – Park im. F. Chopina w Koninie (05.06.2016r.);
  • Festyn rodzinny organizowany przez TPD – Konin (11.06.2016r.);
  • Festyn „Festiwal Życia” – Powidz (17.06.2016r.);
  • Festyn Parafialny – Stare Miasto (19.06.2016r.);
  • Festyn Powiatowe Dzień Rodziny i Seniora – Rychwał (26.06.2016r.);
  • Festyn „Dni Skulska” – Skulsk (13.08.2016r.);
  • Festyn „Bezpieczny powrót do szkoły” – CH Ferio Stare Miasto (20.08.2016r.);
  • Festyn Integracyjno-Edukacyjnego „Bezpiecznie, zdrowo i sportowo” – Konin (23.08.2016r.);
  • Festyn rodzinny w Rzgowie – powiat Konin (27.08.2016r.);
  • Festyn „Zdrowa radość życia” – Konin (04.09.2016r.);
  • Piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Koninie – miasto Konin (13.10.2016r.);

-    udział w programie prewencyjnym zorganizowanym przez KMP w Koninie na terenie przystani w Gosławicach pod hasłem „Bezpieczne wakacje” (20-21.06.2016r.);

-    udział w programie prewencyjnym zorganizowanym przez KPP w Słupcy nad Jeziorkiem Słupeckim pod hasłem „Bezpieczne wakacje” (22.06.2016r.);

-    organizowanie w czasie wakacji wspólnie z KMP w Koninie akcji pod hasłem „Piłem – nie jadę”, której celem było wyeliminowanie z ruchu kierowców poruszających się po drogach pod wpływem alkoholu oraz propagowanie trzeźwości wśród zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego;

-    organizacja spotkań z dziećmi przebywającymi na półkoloniach - „Bezpieczne wakacje”;

-       ufundowanie nagród oraz pomoc w zorganizowaniu VIII Otwartych Mistrzostw Klubów HDK PCK „W zabawach na plaży” w Licheniu Starym (07.08.2016r.);

-       przeprowadzenie konkursu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ufundowanie nagrody podczas 32 Ogólnopolskiego Bursztynowego Rajdu Kolarskiego po Wielkopolsce Wschodniej;

-    przeprowadzenie na terenie Słupcy wspólnie z KPP w Słupcy programu edukacyjno-prewencyjnego skierowanego do uczniów szkół podstawowych „Jestem bezpieczny na drodze” (08.09.2016r.);

-    zrealizowanie wspólnie z KMP w Koninie programu pod hasłem „Pierwszaki błyszczą na drodze”. Program skierowany był do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.  Podczas spotkań zorganizowanych na terenie WORD w Koninie pierwszoklasiści dowiadywali się m. in. jak bezpiecznie poruszać się po drogach, jak korzystać z przejść dla pieszych, jak powinien być wyposażony rower oraz jak prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa. Ponadto uczestnikom spotkań przekazano około 1.000 sztuk elementów odblaskowych (13 i 14.09.2016r.);

-    zorganizowanie rajdu rowerowego pod hasłem – „IX Konińska Masa Rowerzystów”, czyli Konin bez samochodu 2016 (24.09.2016r.);

-    organizacja spotkań z dziećmi i młodzieżą o tematyce brd na ternie szkół (między innymi: Szkoła Podstawowa w Skulsku);

-    zorganizowanie wspólnie z KMP w Koninie akcji „Widoczny pieszy”, której celem było sprawdzenie przestrzegania przez pieszych poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym obowiązku noszenia elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Osoby, które poruszały się bez elementów odblaskowych otrzymywały elementy odblaskowe (październik);

-    udział w akcji społecznej promującej noszenie odblasków pod nazwą „Odblask to nie obciach”. Akcja trwająca 6 miesięcy polega na promowaniu noszenia odblasków poprzez umieszczenie na autobusie komunikacji miejskiej hasła „Odblask to nie obciach" oraz elementów odblaskowych. Ponadto wyprodukowane zostały „magiczne tuby", dzięki którym można  się przekonać, jak kierowca widzi pieszego z odblaskami, a jak bez;

-    zakupienie elementów odblaskowych (opaski, zawieszki, smycze, kamizelki odblaskowe) oraz książek tematycznie związane z popularyzacją przepisów ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży, które przekazywane są wśród uczestników przedsięwzięć realizowanych w ramach brd;

-    wyposażenie w 4 szkołach podstawowych pracowni wychowania komunikacyjnego; 

-    wyposażenie 18 przedszkoli w odblaskowe węże spacerowe; 

-    zakup dla 12 instytucji (przedszkolom, szkołom podstawowym z oddziałami przedszkolnymi oraz stowarzyszeniom) zestawów dydaktycznych „Miasto – żyję bezpiecznie” oraz „Węża spacerowego”;

-    zorganizowanie „X Samochodowy Rajdu Nawigacyjnego dla Samorządowców” (26.11.2016r.);

-       opublikowanie w tygodniku „Przegląd Koniński” cyklu artykułów promujących przestrzeganie przepisów ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem warunków jesienno-zimowych;

-    przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej Kłodawie zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 w plecaku;

-    zakupienie i przekazanie uczestnikom VI Powiatowych Zawodów Ratownictwa Medycznego dla Jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (powiat kolski) 10 zestawów przeznaczonych do udzielania I pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych, składających się z dwóch kołnierzy oraz torby;

-    przekazanie OSP w Kleczewie zestawu węży hydraulicznych do narzędzi przeznaczonych do ratownictwa drogowego firmy Holmatro.

Certyfikaty