Aktualności i ogłoszenia

Zajęcia i egzamin na kartę rowerową

Dyrektor Wojewódzkiego  Ośrodka  Ruchu Drogowego w  Koninie  informuje, że zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 ze zm.)  organizuje zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a niebędących uczniami szkoły podstawowej. Zajęcia zakończą się egzaminem na kartę rowerową.

 

Termin zajęć:

17.06.2024 r. godz. 08:00 – 15:30

 

Miejsce zajęć:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie

ul. Zakładowa 4b

62-510 Konin

 

Osoba ubiegająca się o wydanie Karty Rowerowej uczestniczy zajęciach, które obejmują:

 

zajęcia teoretyczne (6 godzin) – z zakresu wiedzy o ruchu drogowym oraz umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych,

zajęcia praktyczne (2 godziny) – z zakresu wiedzy technicznej oraz doskonalenia umiejętności jazdy rowerem, sprawdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności (egzamin teoretyczny i praktyczny).

 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Kartę Rowerową wydaje nieodpłatnie Dyrektor WORD.

 

Na szkolenie należy zabrać ze sobą legitymację szkolną.

 

W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD w Koninie wymagane dokumenty:

 wypełniony przez rodzica lub opiekuna wniosek, dostępny na stronie www.word.konin.pl, oraz zdjęcie o wymiarach 45mm x 35mm (dokumenty należy dostarczyć do 13.06.2024 r.).

 

Zapisu na szkolenie można dokonać, osobiście lub przez upoważnioną osobę w

Biurze Obsługi Klienta WORD Konin; ul. Zakładowa 4 b; wejście B

tel. kontaktowy   63 244 83 88

 

Wróć

Certyfikaty