Opłaty egzaminacyjne

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2013 r. poz. 78).

NUMER KONTA, NA KTÓRE MOŻNA DOKONYWAć WPŁATY:

Każdemu klientowi zostaje przyznany indywidualny numer rachunku bankowego. Numer rachunku można uzyskać poprzez generator znajdujący się na stronie internetowej WORD w Koninie lub w kasie znajdującej się w siedzibie WORD w Koninie.

Kliknij - GENERATORA RACHUNKÓW

Egzamin teoretyczny:

  • 30 zł - komputerowy

Egzamin praktyczny:

  • kategoria AM - 140 zł,
  • kategoria A1, A2 lub A - 180 zł,
  • kategoria B - 140 zł,
  • kategoria B1, C1, D1 lub T - 170 zł,
  • kategoria C, D lub B+E - 200 zł,
  • kategoria C1+E, C+E, D1+E lub D+E - 245 zł.

 

Kategoria Egzamin teoretyczny + praktyczny
AM 170,00
A, A1, A2 210,00
B 170,00
B1, C1, D1, T 200,00
C, D 230,00

 

Certyfikaty