Opłaty egzaminacyjne

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr L/984/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego kandydatów na kierowców i kierowców w województwie wielkopolskim, od dnia 23 MARCA 2023 ROKU pobierana będzie wyższa opłata w wysokości:

 

1)  50 zł    –   za część teoretyczną egzaminu państwowego.

2)  200 zł  –   za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii: AM, A1,A2,A,B1,B,B96,C1,D1,T.

3)  250 zł  –   za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii: B+E,C1+E,C,C+E,D,D+E,D1+E.

 

NUMER KONTA, NA KTÓRE MOŻNA DOKONYWAć WPŁATY:

Każdemu klientowi zostaje przyznany indywidualny numer rachunku bankowego. Numer rachunku można uzyskać poprzez generator znajdujący się na stronie internetowej WORD w Koninie lub w kasie znajdującej się w siedzibie WORD w Koninie.

Kliknij - GENERATORA RACHUNKÓW

 

Certyfikaty