Pliki do pobrania

EGZAMIN PAŃSTWOWY NA PRAWO JAZDY

Wniosek na druku (oryginał do pobrania w Biurze Obsługi Klienta)

application/pdf Wniosek na prawo jazdy.pdf (35.2 kB)

Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na uzyskanie prawa jazdy, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat

application/pdf zgoda rodzicow.pdf (20.2 kB)

Pisemne pełnomocnictwo do złożenia dokumentów i ustalenia terminu egzaminu

application/pdf upowaznienie.pdf (19.5 kB)

Wniosek o zezwolenie na udział w egzaminie instruktora prowadzącego

application/pdf wniosek o udziale instruktora.pdf (13.1 kB)

Oświadczenie o uwolnienie PKK

application/pdf Oświadczenie o uwolnienie PKK.pdf (234.8 kB)

Wniosek o zwrot opłaty za egzamin

application/pdf Zwrot oplaty za egzamin.pdf (149.9 kB)

Wniosek o rezygnację z terminu egzaminu

application/pdf Rezygnacja.pdf (237.8 kB)

SZKOLENIA

Wniosek o udział w szkoleniu za naruszenie przepisów ruchu drogowego

application/pdf punkty karne.pdf (296.9 kB)

Wniosek o przyjęcie na szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

application/pdf wniosekkrd.pdf (341.5 kB)
Certyfikaty