Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
z dnia 3 lipca 2015 roku

na sprzedaż pojazdu WORD Konin wycofanego

z procesu przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy

Więcej...

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 roku poz. 155 z późn. zm.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie od dnia 1 lipca 2015 roku organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Uwaga! - Zapisy przez Internet

Informujemy, iż z dniem 01.09.2014 WORD w Koninie umożliwił za pośrednictwem strony www.info-car.pl zapis na egzamin państwowy przez Internet. Na w/w stronie wystarczy założyć  dedykowane konto oraz wybrać WORD w Koninie. Następnie z listy dostępnych terminów można zarezerwować konkretną datę i godzinę egzaminu. Za dokonaną rezerwacje można zapłacić kartą płatniczą lub przelewem internetowym realizowanym przez eCard. W  kolejnym etapie należy oczekiwać na potwierdzenie przez pracownika BOK zapisu na wybrany przez siebie egzamin lub ewentualnego komunikatu o konieczności uzupełnienia brakujących informacji. (Operator usługi PWPW S.A. pobiera dodatkowo 2 PLN za każdą płatność elektroniczną realizowaną za pośrednictwem strony info-car.pl).

Uwaga! - Obsługa kart elektronicznych

Informujemy, iż z dniem 01.09.2014 WORD w Koninie umożliwił zapłatę za egzamin państwowy kartami do płatności elektronicznych (Visa/MasterCard).System płatności elektronicznych obsługiwany jest przez eCard/PWPW (Koszt dokonania każdej operacji płatności elektronicznej będzie dodatkowo obciążony kwotą w wysokości 2 PLN).

Uwaga osoby egzaminowane !

Z uwagi na losowy dobór osób egzaminowanych do egzaminatora, osoba przystępująca do egzaminu może zostać wylosowana w czasie późniejszym od czasu wskazanego w zaświadczeniu potwierdzającym zapis na egzamin.

Certyfikaty