Aktualności i ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie dziękuje za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 3 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie” dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie.

SI.372.4.2015

Uwaga! - Zapisy przez Internet

Informujemy, iż z dniem 01.09.2014 WORD w Koninie umożliwił za pośrednictwem strony www.info-car.pl zapis na egzamin państwowy przez Internet. Na w/w stronie wystarczy założyć  dedykowane konto oraz wybrać WORD w Koninie. Następnie z listy dostępnych terminów można zarezerwować konkretną datę i godzinę egzaminu. Za dokonaną rezerwacje można zapłacić kartą płatniczą lub przelewem internetowym realizowanym przez eCard. W  kolejnym etapie należy oczekiwać na potwierdzenie przez pracownika BOK zapisu na wybrany przez siebie egzamin lub ewentualnego komunikatu o konieczności uzupełnienia brakujących informacji. (Operator usługi PWPW S.A. pobiera dodatkowo 2 PLN za każdą płatność elektroniczną realizowaną za pośrednictwem strony info-car.pl).

Kolejne pracownie wychowania komunikacyjnego zostały wyposażone przez WORD w Koninie w pomoce dydaktyczne

Dnia 20 października 2015 roku Piotr Korytkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie uroczyście na terenie Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie przekazał czterem szkołom podstawowym naszego regionu.

Informacja

o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia

Więcej...

Pieszy – Bądź widoczny na drodze

Dużymi korkami zbliża się okres jesienno-zimowy, który charakteryzuję się coraz krótszymi dniami, szybkim zapadaniem zmroku, a co za tym idzie ograniczoną widocznością.


Certyfikaty