Aktualności i ogłoszenia

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku WORD w Koninie

files/images/news/Panele 3m.jpgOd maja 2015 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie przy użyciu instalacji fotowoltaicznej, rozpoczął wytwarzanie energii elektrycznej. Mikroinstalacja z panelami fotowoltaicznymi znajduje się na dachu budynku WORD i składa się ze 135 generatorów o łącznej mocy 34,425 kWp. Do dnia 18 sierpnia 2015r. wyprodukowaliśmy 20,630 MWh energii elektrycznej. Około 40% wytworzonej energii zużyliśmy na własne potrzeby, a jej nadwyżkę dostarczyliśmy do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Zastosowanie paneli fotowoltaicznych to najprostszy, a jednocześnie wysoce zaawansowany sposób przetwarzania energii promieniowania słonecznego. Jego zaletą jest prostota, lekkość, niesłyszalność pracy, bezobsługowość oraz możliwość pozyskiwania darmowej energii elektrycznej o parametrach sieciowych na potrzeby gospodarcze.

Dzięki tej inwestycji oraz wymianie odbiorników energii elektrycznej na energooszczędne, Nasz ośrodek jest bardziej przyjazny środowisku, poprzez ograniczenie zużycie energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych.

Zaproszenie na rajd rowerowy VIII „Konińska Masa Rowerzystów” 2015 - czyli Konin bez samochodu

Niewiele ponad 31 kilometrów - tyle liczyć będzie trasa kolejnego rajdu rowerowego organizowanego w ramach obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu pod nazwą VIII „Konińska Masa Rowerzystów” 2015 - czyli Konin bez samochodu.

Rajd odbędzie się w sobotę 19 września 2015 roku.

Uwaga! - Zapisy przez Internet

Informujemy, iż z dniem 01.09.2014 WORD w Koninie umożliwił za pośrednictwem strony www.info-car.pl zapis na egzamin państwowy przez Internet. Na w/w stronie wystarczy założyć  dedykowane konto oraz wybrać WORD w Koninie. Następnie z listy dostępnych terminów można zarezerwować konkretną datę i godzinę egzaminu. Za dokonaną rezerwacje można zapłacić kartą płatniczą lub przelewem internetowym realizowanym przez eCard. W  kolejnym etapie należy oczekiwać na potwierdzenie przez pracownika BOK zapisu na wybrany przez siebie egzamin lub ewentualnego komunikatu o konieczności uzupełnienia brakujących informacji. (Operator usługi PWPW S.A. pobiera dodatkowo 2 PLN za każdą płatność elektroniczną realizowaną za pośrednictwem strony info-car.pl).

Informacja

W związku z działaniami informacyjnymi dla kandydatów na kierowców, prowadzonymi przez Fundację SOS w projekcie "Monitoring egzekwowania praw kandydatów na kierowców Bezpieczny Kursant OSK" a jednocześnie kierując prośbę do ośrodków egzaminowania chcemy objąć działaniem tych kandydatów, którzy odbyli już kurs w OSK i być może nie są świadomi nieprawidłowości, jakie mogły ich spotkać - więcej informacji na stronie www.rzecznikprawkursanta.pl

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 roku poz. 155 z późn. zm.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie od dnia 1 lipca 2015 roku organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Certyfikaty